Protetyka

Klinika Denta Mare oferuje pełny zakres leczenia protetycznego czyli tzw. uzupełnień w przypadku całościowych bądź częściowych ubytków zębowych.

Korony oraz uzupełnienia protetyczne są projektowane oraz wytwarzane przy pomocy specjalistycznego systemu CAD/CAM czyli komputerowo na podstawie pobranych „wycisków” od pacjentów.

Braki zębowe prowadzić mogą do szeregu komplikacji, w tym do ścierania lub odłamania części zębów sąsiednich, a nawet do zmian w stawie skroniowo-żuchwowym skutkującym silnymi bólami głowy. Dlatego też uzupełnienia protetyczne są niezwykle istotne i całkowicie eliminują takie objawy.

Protetykę podzielić możemy na :

Uzupełnienia stałe

mosty oraz korony cyfrowe założone na stałe, niewyjmowalne osadzone wg. indywidualnego planu leczenia i sytuacji w uzębieniu.

Uzupełnienia ruchome – tzw. „protezy”

całościowe dla pełnych łuków zębowych bądź częściowe.

Ze względu na mnogość materiałów oraz technik wykonania mostów lub koron, dla każdego pacjenta ustalany jest indywidualny plan leczenia wraz z doborem materiałów przy wspólnej konsultacji ze specjalistą protetykiem, tak aby zaopatrzyć pacjenta w sposób najlepszy pod względem klinicznym oraz estetycznym.